ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ЗОРГ БИОГАЗ

Zorg Biogas - е инженерингова фирма, специализирана в изграждането на инсталации за биогаз и биогазови ко-генерационни централи. Инженерите на Zorg Biogas предоставят пълна гама от проектиране, изграждане, доставка на оборудване и въвеждане в експлоатация на инсталации за биогаз в целия свят.

Биогазовите инсталации произвеждат биогаз или електричество от отпадъци на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и специално отгледани енергийни култури. Това е единствената пречиствателна инсталация, която произвежда, а не употребява енергия.

Биогазът е подобен по своите характеристики на природния газ, той се произвежда по време на анаеробно разлагане на органична материя, контролирана от бактерии.

Биогазова инсталация Zorg Biogas в с. Вирцево, Латвия