O NAS

Zorg Biogas AG působí na trhu bioplynových stanic již 7 let. Zorg Biogas AG vyvíjí, navrhuje a staví zařízení na výrobu bioplynu. Zorg Biogas AG navrhl konstrukce a technologie, vypracoval projektové dokumentace a postavil více než 55 bioplynových stanic v 16 zemích celého světa. Před rozmachem bioplynového průmyslu od 80. let se inženýři ZORG-u zapojovali do velkých projektů vodních elektráren o výkonech až několik tisíc MWh, komunálních čistíren odpadních vod a velkých přehrad, což představuje jen několik příkladů. Všichni členové 20-ti členného týmu, od sekretářky až po auditora jsou absolventy vysokých škol s tituly - inženýr.

Společnost ZORG Biogas AG se začala v bioplynovém průmyslu rozvíjet nákupem osvědčených technologií výroby bioplynu a nákupem know-how od několika německých a rakouských bioplynových společností. Zorg Biogas AG shromáždil znalosti a zkušenosti z mnoha technologií, počínaje jednoduchými jednostupňovými fermentory zpracovávajícími siláž až po složité vícestupňové návrhy na zpracování čistého drůbeží trusu nebo destilační kolony na odpadní vody, suché i mokré technologie výroby bioplynu a čištění bioplynu do kvality 95-99% metanu. ZORG Biogas AG zavádí také systémy jednotek ORC, sušení biomasy a sušení bio-hnojiva. Tím se Zorg Biogas AG liší od mnoha jiných firem, které obvykle řeší jen výrobu bioplynu. Sídlo společnosti, obchodní a projekční kancelář je ve švýcarském Zurichu. Další projekční kancelář pro oblast střední a východní Evropy je v Kyjevě na Ukrajině.