The official web site of Zorg Biogas AG

Zorg Biogas AG on biogaasijaamade ehitusettevõte. Zorg Biogas inseneribüroo projekteerib ja ehitab biogaasijaamu kõikjal maailmas.
Biogaasijaamad toodavad biogaasi või elektrienergiat põllumajandus-/toidujäätmetest ning spetsiaalselt kasvatatud rohelisest biomassist.
Biogaas tekib, kui bakterid lagundavad orgaanilist materjali anaeroobselt ja kontrollitud keskkonnas. Biogaas on sarnane maagaasiga.

Zorg Biogasi tootmisjaam

Zorg Biogasi tootmisjaam