Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ZORG BIOGAS

Η εταιρεία “Zorg Biogas AG” είναι μία κατασκευαστική εταιρεία μονάδων βιoαερίου. Τα τεχνικά γραφεία της Zorg Biogas σχεδιάζουν και κατασκευάζουν μονάδες βιoαερίου σ` όλο τον κόσμο.

Οι μονάδες βιoαερίου παράγουν βιoαέριο ή ηλεκτρική ενέργεια από γεωργικά απόβλητα, απόβλητα τροφίμων και ειδικά καλλιεργούμενα φυτά. Μία μονάδα βιoαερίου είναι ένα σύστημα καθαρισμού που παράγει ενέργεια χωρίς να την καταναλώνει.

Το βιoαέριο παράγεται μέσω ελεγχόμενης αναερόβιας επεξεργασίας οργανικών ενώσεων με βακτηρίδια. Είναι παρόμοιο με το φυσικό αέριο.

Μονάδα βιoαερίου της Zorg Biogas