The official web site of Zorg Biogas AG

Početna strana:

Zorg Biogas AG je kompanija koja se bavi izgradnjom biogasnih postrojenja, a njen inženjerski biro projektuje i gradi biogasna postrojenja širom sveta.

Biogasna postrojenja proizvode biogas ili električnu energiju iz poljoprivrednog otpada, otpadaka od proizvodnje hrane, ili iz namenski gajenih biljaka za proizvodnju biomase.

Biogas se proizvodi pomoću kontrolisane anaerobne digestije (razgradnje) organskih materija od strane bakterija. Sličan je prirodnom gasu.