ZORG BİYOGAZ ŞİRKETİNİN RESMİ SİTESİ

ZORG BİYOGAZ- biyogaz tesisleri ve biyogaz kojenerasyon santralleri yapımında uzman laşmış bir mühendislik firmasıdır.

Tasarım vemühendislik firmasıZorgBiogazdünyadabiyogaz tesislerinin anahtar teslim kurulması ile ilgili tüm projelendirme, inşaat, ekipman temini ve devreye alma faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Biyogaztesisleritarımsal atık, gıda veözelyetiştirilenenerji bitkilerindenbiyogazveya elektriküretmektedir. Bu sistemler Dünya’da tek olarak faaliyeti esnasında enerji kullanan değil enerji üreten sistemlerdir.

Biyogazözelliği açısından doğalgaza çok yakın olup, anaerobik bakterilertarafından organik maddelerin fermente edilmesi esnasında dışarıya çıkmaktadır.