ЗА КОМПАНИЯТА

Zorg Biogas от 2007 г. успешно въведе пълна гама от проектиране, изграждане на инсталации за биогаз, доставка на оборудване и въвеждане в експлоатация. Има изпълнени повече от 60 проекта за производство на биогаз, вариращи от 65 кВт до 2.4 MW в 17 страни.

Нашите специалисти имат десетилетия опит в изграждането на мащабни промишлени съоръжения - водноелектрически централи с капацитет от няколко хиляди MW, язовири, канали, градски пречиствателни станции, общински помпени станции. Персоналът се състои от 20 души и от секретарката до директора са инженери.

Работната документация се изпълнява качествено на език посочен от Клиента като се вземат в предвид местните изисквания. В услуга на Клиентите е биогазова и биологична лаборатория.

Строителство на биогазова инсталация Zorg Biogas