Вигоди біогазових станцій

ЕКОЛОГІЯ

Біогазова станція - це найактивніша система очищення. Будь-які інші системи очищення споживають енергію, а не виробляють. Біогазова станція переробляє відходи в біогаз і біодобрива. Виробництво біогазу дозволяє запобігти викиду метану в атмосферу. Його уловлювання - найкращий спосіб запобігання глобального потепління. Додаткові вигоди біогазової станції: вироблення електрики і тепла, отримання біометану, економія капітальних витрат на очисні при будівництві нових підприємств.

Фото. Біогазова станція Зорг Біогаз в Вірцево, Латвія

БІОГАЗ
Біогаз - газ, що одержується метановим бродінням біомаси. Мікроорганізми метаболізують вуглець з органічних субстратів у безкисневих умовах (анаеробно). Цей процес, що зветься гниттям або безкисневим бродінням, слідує за ланцюгом харчування. Біогаз - це газ, що складається приблизно з 55% метану (CH4) і 45% вуглекислого газу (CO2). Синонімами для біогазу є такі слова, як каналізаційний газ, шахтний газ і болотний газ, газ-метан. Калорійність біогазу від 4500 до 7500 ккал / м3.
БІОДОБРИВА
Цінність біодобрив визначається вмістом активної речовини NPK, а також "біо"-складовою. На виході з біогазової станції в біомасі зберігаються всі активні речовини, але перебувають вони у вільній формі. Біоскладова містить гумінові кислоти і макроелементи. При використанні біодобрив врожайність підвищується на 30-50%

Біогазова станція Зорг Біогаз в Вірцево, Латвія

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ ТА ТЕПЛО
З 1 м3 біогазу в когенераційній теплоелектростанції можна виробити 2,2 кВтг електроенергії + 2,2 кВтг теплової (при 55% метану в біогазі). Біогаз спалюється в теплоелектростанції напряму без збагачення. Для виробництва тепла біогаз спеціально не спалюється. Тепло береться від охолодження двигуна.

БІОМЕТАН
Для заправки автомобілів або подачі газу в газотранспортну систему встановлюється додаткова система збагачення біогазу до биометана (видалення СО2). Отриманий після такої очистки газ є аналогом ГОСТівського природного газу (98-99% метану CH4). Відмінність тільки в його походженні.

Біогазова станція Зорг Біогаз в Вірцево, Латвія