КО ГЕНЕРАЦИЯ

Производството на електрическа и топлинна енергия посредством двигател с вътрешно горене е най-разпространения метод за извличане полза от биогазовите инсталации. Електроенергията може да се използва целогодишно както за собствени нужди, така и за продаване в националната мрежа по установените тарифи.
От 1 м3 биогаз се добиват 2,4 кВтч електрическа +2,5 кВтч топлинна енергия.
Преимущества на ко генерационни инсталации в сравнение с подобни:
- смяна на масло не на 500, а на 2000 часа.
- висок електрически КПД до 40%, сумата от ел. КПД и топлинното КПД е до 90%.
- висока надеждност.

Електроцентралата – главния компонент в биогазовата инсталация, най-много движещи се части има в нея. От нея зависят приходите и е това от което не си струва да се пести.

Снимка. Ко генерационна инсталация на биогаз